Författare / Sofokles

Sofokles

Sofokles

Sofokles gav avgörande impulser till dramats utveckling genom att införa en tredje skådespelare, fondmålningar och en koncentration på handlingen och karaktärerna. Endast sju av hans 127 dramer finns bevarade.

Till skillnad från Aischylos låter Sofokles frågan om gudomlig rättvisa träda i bakgrunden. Människan konfronteras med de överlägsna gudarnas obegripliga och ofta hårdhjärtade agerande. Hon har ingen annan möjlighet än att rakryggad finna sig i gudarnas vilja.

Sofokles, som också innehade höga politiska och militära ämbeten, blev efter sin död föremål för heroskult.

Böcker av Sofokles: