Författare / Georges Bataille

Georges Bataille

Georges Bataille

Georges Bataille (1897-1962) är en av 1900-talets mest originella och inflytelserika tänkare. Han bedrev ett omfångsrikt författarskap, både skönlitterärt och som sociolog/filosof, samtidigt som han försörjde sig som bibliotekarie och tidskriftsredaktör. Han hade nära kopplingar till surrealiströrelsen, men hade i perioder sina egna, konkurrerande grupperingar som till exempel den mystiska Acéphale.

Bataille såg västerlandets största brist i dess småborgerliga nyttofanatism, som har till följd att livskänslan urholkas. I förslösandet, extasen, överträdelsen såg han motgiftet. Och litteraturen i dess renaste form – ”den återfunna barndomen” som han skriver i Litteraturen och det onda – har kraften att för ett ögonblick skänka människan detta saknade andra och hänföra henne till den grad att hon bejakar livet till dödens gräns.

Böcker av Georges Bataille: