Författare / Euripides

Euripides

Euripides

Euripides, född cirka 480 f.Kr., död cirka 406 f.Kr., var en grekisk tragediförfattare, vid sidan av Aischylos och Sofokles Greklands store tragöd. Av hans cirka 80 dramor finns idag 18 bevarade. Av dem är några översatta till svenska av Hjalmar Gullberg.

Euripides analyser av moraliska problem har i hög grad behållit sin giltighet. Han utsatte även gudarna för mänskliga moraliska värderingar. Hans inflytande på det europeiska dramat blev stort; han inledde den psykologiserade dramatiken.

Böcker av Euripides: