Författare / Edward George Earle Bulwer-Lytton

Bulwer-Lytton

Edward George Earle Bulwer-Lytton

I våra dagar är den stora 1800-talsförfattaren Bulwer- Lytton mest ihågkommen för Vril: eller den kom- mande rasen från 1871. Här skildras i enlighet med dåtidens intresse för exotiska utopier ett nedstigande i jordens inre där en helt främmande människoart har byggt ett fantastiskt samhälle, drivet av den mystiska vril-kraften.

Böcker av Edward George Earle Bulwer-Lytton: