Författare / Antonin Artaud

Artaud

Antonin Artaud

Fransmannen Antonin Artaud (1886–1948) hör till 1900-ta- lets mest rasande konstnärer. Vare sig han slungade sig ut
i sin ”grymhetens teater”, vred och slet i sin skönhet som skådespelare eller skrev sönderslitande texter, var hans ett kompromisslöst poetiskt liv levt på vanvettets gräns.

Först var han verksam i den franska surrealistgruppen, därefter som en sorts fribrytare på och över gränsen till psykos vilket ledde till en serie psykiatriska ingrepp, särskilt en lång serie elchocker. Väl utsläppt skapade han några av sina starkaste texter. Den första större översättningen var antologin Artaud av Artaud: texter i urval (1981). Den andra var romanen Van Gogh: Självmördad av samhället (1995). Nu kommer den tredje: sam- manlagt en fattig representation av ett av 1900-talets viktigaste författarskap.

I den mytohistoriska romanen om den ökände kejsaren Helio­ gabalus (203–222), som han skrev 1934, förlorar sig Artaud och uppfinner sig igen i det historiska materialet och myterna. Då och då anpassar han sig till det historiska stoff han tillägnat sig, sedan kastar han det åt sidan igen. Hans Heliogabalus ser tronen som sin scen och folket som sin publik, han förvrider och avslöjar maktens perversitet.

Böcker av Antonin Artaud: